brenda@passendrekenen.nl

Rekenen doen we samen
Passend Rekenen

Ondersteuning en begeleiding in het basisonderwijs voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen.

Onze diensten

Voor ouders en scholen

Passende ondersteuning

  • Begeleiding van de individuele leerling binnen of buiten de groep
  • Begeleiding van de leerling in een subgroep tijdens de verlengde instructie of als RT buiten de groep
  • Coaching van de leerkracht
  • Studiemiddag voor het team
  • Ondersteuning/ advisering verbeteren rekenonderwijs
  • Ondersteuning bij het interpreteren van toetsen
  • Particuliere begeleiding

Tijdens de begeleiding is het doel de leerling(en) met (ernstige) rekenproblemen te laten ontdekken wat het nodig heeft om verder te komen met rekenen. Bij voorkeur in de eigen klas. Te weinig begrip van de basisvaardigheden van het rekenen, en te weinig geautomatiseerd, zorgt ervoor dat het tijdens de rekenlessen aan het watertrappelen is om het hoofd boven water te krijgen.

'Door het verbeteren van de basisvaardigheden leert het kind te drijven'.

Gezocht wordt naar passend onderwijs voor de leerling. Daarbij wordt gekeken naar het geheel.  Naast de leerling, kijken we naar de klas(genoten), leerkracht, methode, school en thuisomgeving.

Inspiratie voor leerkrachten door een studiemiddag; hoe kan het rekenen effectiever? Hoe krijgen we het beter begrijpbaar voor onze zwakke rekenenaars? Eerst de leerlingen laten begrijpen, dan stampen om te automatiseren. En huiswerk: waarom wel en waarom niet? Welke hulpmiddelen zijn handig?

Hulp bij toetsen: wanneer toets je terug? Wanneer is een toets valide? Vervolgens: welke hulp heeft het kind nodig? Verlengde instructie in het groepsplan? Hoe geef je verlengde instructie?

Ouders die buiten school nog extra hulp willen, kunnen in een gesprek aangeven wat voor hulp zij zoeken voor hun kind.

Ouders

Ieder kind is uniek en leert op zijn of haar manier. De ene moet het horen, andere zien, heeft een plaatje nodig of moet het uitspelen. Samen zoeken met uw kind hoe het de sommen kan vertalen, zodat zij het snappen en daarna kunnen oplossen. 

MEER LEZEN CONTACT

Scholen

De ondersteuning wordt op maat geleverd in overleg met de leerkracht en de IB’er. Door het voeren van diagnostische gesprekken met de leerling tijdens het rekenen onstaat er inzicht. Inzicht in het denkproces van de leerling en wordt het zich bewust van de eigen handelingsstrategieën. Zodoende worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht.

meer lezen contact

Deel deze pagina

©PassendRekenen