brenda@passendrekenen.nl

Rekenen doen we samen
Passend Rekenen

Ondersteuning en begeleiding in het basisonderwijs voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen.

Ouders

Passend Rekenen voor ouders

Elk kind leert
eigenwijs

Kinderen die moeite hebben met leren, herken je vaak aan:

  • minder motivatie,
  • faalangst,
  • frustraties omdat het werk niet af komt,
  • ruzies bij het huiswerk maken,
  • huilbuien,
  • brutaal gedrag, enz.  

Leert uw kind niet zo als de gemiddelde leerling, dan gaan we samen op zoek naar wat uw kind wel nodig heeft.

Dat kan heel speciifiek; het klokkijken lukt bijvoorbeeld niet. Maar ook breder; het hele rekenen lijkt niet te lukken.

Samen zoeken met uw kind hoe het de sommen kan vertalen, zodat zij het snappen en daarna kunnen oplossen. Als het lukt om voor uw kind de juiste werkhouding te vinden, komt het leren weer op gang en kan uw kind weer trots zijn op zijn of haar eigen prestaties. 

Voor het rekenen zijn het welbevinden van het kind, intelligentie, cognitieve functies en eventuele stoornissen (Dyscalculie, ADHD) van belang. Tijdens het begeleiden wordt alles hierin meegenomen.

Om tot goed rekenen te komen heeft uw kind bepaalde vaardigheden nodig:                

  • Telvaardigheid              
  • Getalbegrip
  • Kennis van rekenhandelingen
  • Vertalen van probleem in rekenhandelingen

Tijdens het werken, kijken we hoe deze vaardigheden bij uw kind ontwikkeld zijn. 

Snelle en gerichte hulp kan voor uw kind betere rekenvaardigheden opleveren, een betere motivatie en meer zelfvertrouwen.

Via de basischool van uw kind kan ik met uw kind aan de slag in school. Tevens kan ik in vakanties uw kind ondersteuning bieden om met extra bagage aan school te beginnen. Of korte trajecten na schooltijd.

De Coach

Samen is het motto. Het kind mag zelf beslissingen nemen over zijn eigen leerproces, daarnaast spelen leerkrachten en de school een belangrijke rol in het bepalen van gepaste hulp.

MEER LEZEN CONTACT

Scholen

De ondersteuning wordt op maat geleverd in overleg met de leerkracht en de IB’er. Door het voeren van diagnostische gesprekken met de leerling tijdens het rekenen onstaat er inzicht. Inzicht in het denkproces van de leerling en wordt het zich bewust van de eigen handelingsstrategieën. Zodoende worden de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht.

meer lezen contact

Deel deze pagina

©PassendRekenen