brenda@passendrekenen.nl

Rekenen doen we samen
Passend Rekenen

Ondersteuning en begeleiding in het basisonderwijs voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen.

Scholen

Eerst goed leren tellen, dan leren rekenen.

Tellen mag.

  1. Werken aan begripsvorming.
  2. Inzicht in strategieën.
  3. Vlot leren & automatiseren.
  4. Het kunnen toepassen & flexibel kunnen rekenen.

'Formele sommen kunnen maken betekent niet automatisch dat ze uit een context vertaald kunnen worden'.

Wat te doen met zwakke rekenaars of tegenvallende rekenresultaten? Eindeloos rijtjes sommen laten maken werkt niet! Deze leerlingen hebben een andere aanpak nodig. Door het begeleiden van de leerling proberen we daarachter te komen. Met de andere aanpak sluiten we vervolgens weer aan bij het programma in de klas - of indien nodig een eigen programma. Het proces vindt plaats door gesprekken met de leerkracht (en IB-er) en het meekijken in de klas.

Tijdens de begeleiding maken we gebruik van verschillende modellen.

Vanuit het drieslagmodel analyseert de coach het probleemoplossend vermogen van de leerling. Het drieslagmodel laat het kind verwoorden hoe het uit de context de bewerking haalt (plannen), hoe het tot een oplossing komt (uitvoeren) en hoe het controleert of de oplossing een antwoord geeft op de context (controleren). Bij het begeleiden wordt gebruik gemaakt van het drieslagmodel voor het aanleren van deze systematische aanpak voor het probleemoplossend handelen.

Door middel van het ijsbergmodel (Boswinkel & Moerlands) gaat de coach inhoudelijk kijken naar het handelingsniveau van de leerling. Is de leerling op handelend niveau aan het werk, kan het overweg met modelmateriaal, abstracte materialen of kan het met de formele som aan de slag.

Vanuit het handelingsmodel (Van Groenestijn, 2002) wordt meer nadruk gelegd op de processen en het verwoorden van het handelen, van concreet handelingsniveau tot berekeningen uitvoeren/formeel handelen.

De vertaalcirkel (Borghouts, 2002) kan gebruikt worden bij kinderen die moeite hebben om betekenis te geven aan een context. Door zelf de som te vertalen in een tekening, materiaal, verhaal en/of door het concreet na te spelen, krijgt de leerling beter begrip van de bewerkingen en strategieën en een beter voorstellingsvermogen. Het leert zelf relaties te leggen tussen een context en de formele som.

Vanuit Mediërend Leren en de pyramide van cognitieve functies (Van Doorn, 2015) wordt de relatie gelegd tussen de cognitieve functies (bouwstenen van het leren). Deze heeft de leerling nodig om een rekentaak op te kunnen lossen. Het kind wordt eigendom gemaakt van het eigen leerproces. Gebaseerd op o.a. Vygotsky die de zône van naaste ontwikkeling introduceerde; nauw aansluiten bij de mogelijkheden in de actuele ontwikkeling van het kind.

Ouders

Ieder kind is uniek en leert op zijn of haar manier. De ene moet het horen, andere zien, heeft een plaatje nodig of moet het uitspelen. Samen zoeken met uw kind hoe het de sommen kan vertalen, zodat zij het snappen en daarna kunnen oplossen. 

MEER LEZEN CONTACT

De Coach

Samen is het motto. Het kind mag zelf beslissingen nemen over zijn eigen leerproces, daarnaast spelen leerkrachten en de school een belangrijke rol in het bepalen van gepaste hulp.

meer lezen contact

Deel deze pagina

©PassendRekenen