kind achter tablet
Brenda Houweling
09/17/2023
2 min
0

Digitale lessen en schermtijd bij kinderen. (De balans vinden)

09/17/2023
2 min
0

In onze snel evoluerende wereld zijn digitale hulpmiddelen en online lessen niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. Hoewel digitale lessen aanzienlijke voordelen bieden, zoals gedifferentieerd leren op eigen tempo en betrokkenheid dankzij innovatieve digitale ondersteuning, rijst de bezorgdheid over de hoeveelheid schermtijd waaraan kinderen worden blootgesteld, zowel op school als thuis.

Zorgen over gezondheid en sociale interactie.

Er zijn diverse redenen tot bezorgdheid:

Ooggezondheid: Te langdurig schermgebruik kan bijziendheid in de hand werken. Het hanteren van de 20-20-2-regel, waarbij elke 20 minuten schermtijd wordt gevolgd door 20 seconden pauze waarin kinderen in de verte kijken, kan dit risico helpen verminderen. Bovendien hebben kinderen minstens 2 uur daglicht nodig om hun ogen gezond te houden.

Schermtijdrichtlijnen: Er zijn aanbevolen richtlijnen voor schermtijd, zoals die te vinden zijn op oudersvannu.nl, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het kind.  (Zie onder aan de blog)

Motorische ontwikkeling en onthouden:

Bij het bespreken van schermtijd is het belangrijk om de impact op de motorische ontwikkeling en het geheugen te overwegen. Typen kan dan wel sneller zijn, maar schrijven heeft bewezen voordelen als het gaat om het onthouden van informatie. Het schrijfproces, met betrokkenheid van de handen, activeert de hersenen op een manier die typen niet doet. Dit is met name van belang bij rekenen, waarbij het memoriseren van basisvaardigheden cruciaal is.

Kinderen moeten niet alleen leren rekenen door simpelweg antwoorden in te voeren op een scherm, maar ook door sommen met de hand uit te schrijven. Deze afwisseling is van onschatbare waarde voor hun ontwikkeling. Daarnaast helpt bewegend leren, zoals het rennen op het schoolplein, de ogen en hersenen afwisselen tussen verschillende afstanden en lichtomstandigheden.

Mensen die veel met de hand schrijven hebben beter ontwikkelde basale motorische vaardigheden. Dit heeft invloed op hun algemene motorische competentie en fijne motoriek.

Echter, met de toename van beeldschermuren tijdens de groeifase van kinderen zien we ook een stijging in nek-, schouder-, bovenrug- en armen/hand klachten. Kinderen brengen vaak te veel tijd door in een verkeerde houding, gebogen over schermen. Dit kan leiden tot fysieke ongemakken die vermeden kunnen worden door af en toe te schrijven en bewegen in de dagelijkse routine van kinderen op te nemen.

Sociale zorgen:

Een ander aspect om te overwegen is het sociale aspect van overmatige schermtijd. Door te veel tijd achter individuele schermen door te brengen, kan er verlies optreden in direct, sociaal contact tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Dit fenomeen wordt verder versterkt door het feit dat kinderen vaak buiten schooltijd al veel tijd besteden aan digitale activiteiten, zoals mobiel gebruik en gamen.

Bovendien kan het gebruik van digitale leermiddelen, zoals automatische correcties en directe feedback, bij sommige leerlingen onbedoelde rekenangst veroorzaken. Het onmiddellijke inzicht in fouten kan leiden tot de angst om fouten te maken, wat de leerervaring negatief kan beïnvloeden.

De cruciale rol van leerkrachten:

Leerkrachten spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een evenwichtige benadering van digitaal leren. Ze moeten in staat zijn om digitale en fysieke leermiddelen op een doordachte manier te combineren, rekening houdend met de behoeften van individuele leerlingen. Bovendien moeten ze leerlingen blijven motiveren en de resultaten van digitaal onderwijs evalueren en aanpassen.

Conclusie:

In de wereld van digitaal onderwijs is het duidelijk dat een gezonde balans cruciaal is. Afwisseling tussen digitale lessen en lessen waarbij de leerlingen moeten schrijven of bewegen, is essentieel om de ogen te beschermen, de motorische ontwikkeling te bevorderen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en faalangst te verminderen. Het is van belang dat scholen en ouders samenwerken om deze balans te behouden en te waarborgen zodat kinderen de voordelen van digitale lessen kunnen benutten zonder de nadelen van overmatig schermgebruik te ervaren. Samen kunnen we zorgen voor een evenwichtige en gezonde leeromgeving voor onze kinderen, waarin ze zowel online als offline kunnen groeien en bloeien.

Richtlijnen schermtijd volgens oudersvannu.nl

0-2 jaar: geen scherm.

2 - 4 jaar: maximaal 30 minuten per dag

4 - 6 jaar: maximaal 1 uur per dag (liefst 4 x 15 minuten)

6 – 8 jaar: maximaal 1 uur per dag (liefst 2 x 30 minuten)

8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1,5 uur per dag.

10 – 12 jaar: maximaal 2 uur per dag.

12 jaar en ouder: maximaal 3 uur per dag.

Reacties