Klas met kinderen die enthousiast meedoen
Brenda Houweling
08/06/2023
2 min
0

Versnellen bij rekenen? Het belang van passend onderwijs.

08/06/2023
2 min
0

In het onderwijs is het belangrijk om de lesstof af te stemmen op het leertempo van de leerlingen. Dit kan ertoe leiden dat sommige leerlingen sneller door de rekenstof gaan. Maar wat gebeurt er als deze leerlingen de leerstof van groep 8 al hebben doorgewerkt? In deze blogpost bespreken we hoe passend onderwijs een rol speelt bij het bieden van uitdaging aan deze leerlingen. En dat verdiepen beter is dan versnelt door alle leerjaren heen te gaan.

Het belang van passend onderwijs:

Het afstemmen van de leerstof op het niveau en leertempo van de leerlingen kan ertoe leiden dat sommige leerlingen vertragen en extra remediëren. En dat kan betekenen dat er soms doelen overgeslagen worden die op dat moment niet cruciaal zijn. Of leerlingen versnellen omdat zij de lesstof sneller eigen hebben gemaakt. En versnellen kan door de stof per week versneld te laten maken, zodat er elke week tijd overblijft voor verdieping en uitdagende stof.

Zo kan Passend onderwijs ervoor zorgen dat elke leerling op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd en zich optimaal kan ontwikkelen. En wordt de klas zoveel mogelijk op één leerjaar gehouden.

Praktisch tip voor een goed klassenmanagement. Deze leerlingen werken bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag aan de reguliere stof. Op deze dagen doen zij ook mee aan de instructie. En op de dinsdag en donderdag werken zij de hele les aan hun eigen verrijkingsstof. Als de andere leerlingen dan starten met zelfstandig werken of een automatiseeropdracht, kan je deze leerlingen hun instructie geven voor het verrijkingsmateriaal.

Verrijkingsstof als uitdaging:

Een effectieve manier om leerlingen uit te dagen is door verrijkingsstof aan te bieden. Door leerlingen te laten werken met uitdagend en praktisch rekenmateriaal kunnen zij profiteren van verschillende voordelen:

De leerstof wordt betekenisvol voor de leerlingen, wat essentieel is voor hun betrokkenheid en het beklijven van de lesstof.

Leerlingen kunnen hun capaciteiten volledig benutten, wat belangrijk is voor hun motivatie.

Leerlingen gaan minder snel door de lesstof heen, waardoor er minder grote verschillen ontstaan met andere leerlingen. Dit kan anders organisatorisch uitdagend zijn, vooral als leerlingen al vroeg in het schooljaar klaar zijn met de groep 8-stof.

Verrijkingsstof sluit didactisch aan bij het feit dat rekenonderwijs handelend, betekenisvol en samenhangend moet zijn voor een goed begrip en de toepassing in het dagelijks leven.

Daarnaast bevordert verrijkingsstof samenwerking, onderzoekend gedrag, doorzettingsvermogen en andere belangrijke vaardigheden.

Criteria voor goede verrijkingsstof:

Het is belangrijk dat verrijkingsstof aan bepaalde criteria voldoet om effectief te zijn.

Goede verrijkingsstof:

Daagt uit en stimuleert creativiteit.

Bevat veel open opdrachten.

Heeft een hoog abstractieniveau en complexiteit.

Biedt meerwaarde ten opzichte van de reguliere lesstof.

Stimuleert een onderzoekende houding.

Vereist zelfstandigheid.

Nodigt uit tot reflectie.

Stimuleert samenwerking.

Conclusie:

Het is van groot belang om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die sneller door de rekenstof gaan. Het aanbieden van verrijkingsstof is een effectieve manier om deze leerlingen uit te dagen en te motiveren. Door het implementeren van het gebruik van goede verrijkingsmaterialen kunnen scholen inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Passendrekenen.nl: Begeleiding voor kinderen met verschillende behoeften:

Bij Passendrekenen.nl begrijpen we het belang van passend onderwijs en begeleiden we kinderen op scholen met zowel achterstanden als kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Hoewel we geen specifiek materiaal aanbieden voor extra rekenen (dit is per school verschillend), bieden we waardevolle ondersteuning en begeleiding aan scholen en ouders om kinderen op een passende manier te ondersteunen. (Passend Rekenen is fysiek alleen werkzaam in de regio Rotterdam. Voor eenmalige studie middagen ed. zijn uiteraard afwijkende afspraken te maken)

Reacties