Herkennen van Rekenproblemen bij Kinderen: Signaleer Vroegtijdig en Ondersteun Effectief
Brenda Houweling
08/20/2023
2 min
0

Het herkennen van mogelijke rekenproblemen bij je kind: waar moet je op letten?

08/20/2023
2 min
0

Als ouders willen we dat onze kinderen succesvol zijn in hun schoolloopbaan, inclusief het ontwikkelen van sterke rekenvaardigheden. Soms kunnen kinderen echter moeite hebben met rekenen, wat kan leiden tot frustratie en verminderd zelfvertrouwen. Het is belangrijk om mogelijke rekenproblemen vroegtijdig te herkennen, zodat je kind de juiste ondersteuning kan krijgen. In deze blog bespreken we enkele belangrijke signalen die kunnen wijzen op een mogelijk rekenprobleem bij je kind.

Moeite met getalbegrip:

Kinderen die moeite hebben met getalbegrip, hebben vaak moeite om getallen te plaatsen en te begrijpen wat ze vertegenwoordigen. Ze kunnen moeite hebben met het tellen van voorwerpen, het begrijpen van hoeveelheden en het vergelijken van getallen.

Zwak ruimtelijk inzicht:

Rekenen vereist een goed ruimtelijk inzicht, zoals het begrijpen van patronen, symmetrie en ruimtelijke relaties. Kinderen met een zwak ruimtelijk inzicht kunnen moeite hebben met het begrijpen van geometrische vormen, het plaatsen van getallen op een getallenlijn en het begrijpen van meetkundige concepten.

Problemen met basissommen:

Kinderen met rekenproblemen kunnen moeite hebben met het begrijpen en toepassen van basissommen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ze kunnen moeite hebben om sommen op te lossen en vinden het moeilijk om strategie├źn toe te passen.

Problemen met probleemoplossing:

Rekenen draait ook om probleemoplossing en het toepassen van logisch denken. Kinderen met rekenproblemen kunnen moeite hebben met het analyseren van problemen, het vinden van de juiste strategie├źn en het komen tot een oplossing. Ze kunnen ook moeite hebben met het begrijpen van wiskundige termen en concepten.

Terugval in prestaties:

Als je merkt dat je kind achteruitgaat in zijn of haar rekenprestaties, zoals lagere cijfers op school, kan dit een teken zijn van een mogelijk rekenprobleem. Het is belangrijk om de prestaties van je kind regelmatig te volgen en eventuele veranderingen op te merken.

Ook als je kind van een A (I) score naar B (II) score gaat, is het goed om te bekijken hoe dit komt.

Wat te doen als je een mogelijk rekenprobleem opmerkt:

Communiceer met de leerkracht: Bespreek je zorgen met de leerkracht van je kind. Zij kunnen extra observaties doen en je adviseren over mogelijke stappen.

Zoek professionele hulp: Als de zorgen aanhouden, overweeg dan om professionele hulp in te schakelen, zoals een remedial teacher of een specialist op het gebied van leerproblemen. Zij kunnen een diepgaande evaluatie uitvoeren en gepaste ondersteuning bieden.

Een goede remedial teacher zal samen met jouw kind bekijken wat hij of zij nodig heeft. Niet elk kind leert op dezelfde manier.

Oefen thuis: Bied extra ondersteuning en oefenmogelijkheden thuis. Maar ga vooral in gesprek met je kind. Wat vindt hij/zij zelf van het rekenen? Wat gaat al goed? Wat denkt hij of zij nodig te hebben bij het rekenen? Wat willen zij leren of bereiken? Door je kind te betrekken krijg je niet alleen betrokkenheid, maar je kind krijgt ook het waardevolle gevoel dat ze ertoe doen en dat hun mening ook belangrijk is. Het is tenslotte hun ontwikkeling waar we aan werken.

Gebruik spelletjes, apps en andere leuke activiteiten om het plezier in rekenen te behouden terwijl je kind tegelijkertijd de vaardigheden versterkt.

Blijf positief en geduldig: Rekenproblemen kunnen frustrerend zijn, maar het is belangrijk om positief en geduldig te blijven. Moedig je kind aan, prijs de inspanningen en wees begripvol tijdens het leerproces. Kijk naar de vorderingen die je kind maakt en bespreek die, in plaats van te kijken naar waar de gemiddelde leerling hoort te zijn.

Het herkennen van mogelijke rekenproblemen bij je kind is een belangrijke stap om hen de juiste ondersteuning te bieden. Let op signalen zoals moeite met getalbegrip, basisrekenvaardigheden, ruimtelijk inzicht, probleemoplossing en terugval in prestaties. Communiceer met de leerkracht en overweeg professionele hulp indien nodig. Blijf thuis oefenen en stimuleer je kind om plezier te hebben in het leren van rekenen. Met de juiste ondersteuning en een positieve benadering kan je kind zijn of haar rekenvaardigheden versterken en zelfvertrouwen opbouwen.

Reacties