Rekenen tijdens boodschappen
Brenda Houweling
10/03/2023
4 min
0

De kracht van goede vragen stellen: Kinderen zelf laten nadenken.

10/03/2023
4 min
0


Als ouders en leerkrachten hebben we vaak de neiging om kinderen vragen te stellen die snel beantwoord kunnen worden, zoals: "Heb je je huiswerk gemaakt?" of "Wat is 2 + 2?" Hoewel gesloten vragen soms handig zijn, is het stellen van open vragen minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Waarom open Vragen?

Open vragen zijn vragen waarop geen enkelvoudig antwoord of ja- /nee-antwoord past. Ze nodigen kinderen uit om na te denken, te analyseren en hun gedachten te delen. Het stellen van open vragen:

Het stimuleert diepere reflectie: Kinderen worden aangemoedigd om na te denken over hun antwoorden en meer informatie te geven.

Het bevordert communicatie: Het helpt kinderen om hun gedachten en gevoelens effectiever uit te drukken.

Het versterkt probleemoplossend vermogen: Open vragen moedigen kinderen aan om creatief na te denken over mogelijke oplossingen.

 

Hoe stel je goede open vragen?

Het stellen van open vragen vereist wat oefening, maar hier zijn enkele tips om je op weg te helpen:

 •        Begin met "Wat," "Hoe," "Waarom," "Wanneer," en "Waar": Deze woorden openen gesprekken en nodigen uit tot uitgebreide antwoorden.
 •        Vermijd suggestieve vragen: Probeer vragen te stellen die neutraal zijn en geen gewenst antwoord suggereren.
 •        Geef ruimte voor stilte: Wanneer je een vraag hebt gesteld, wacht dan minstens 7 seconden voordat je verwacht dat het kind antwoordt. Stilte moedigt kinderen aan om na te denken en zich comfortabel te voelen bij het formuleren van hun gedachten.

 

De impact van geduld.

Geduld is een cruciale factor bij het stellen van open vragen. Vaak voelen volwassenen zich gehaast om snel antwoorden te krijgen, maar kinderen hebben de tijd nodig om na te denken, hun gedachten te ordenen en te reageren. Door geduldig te zijn en kinderen minstens 7 seconden te geven om te antwoorden, creëer je een omgeving waarin ze zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Door open vragen te stellen en geduldig te zijn, kunnen we een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en hen helpen bij het ontdekken van hun eigen gedachten en gevoelens. Samen kunnen we de weg vrijmaken voor diepere gesprekken en betere communicatie met de jongere generatie.

Zelfredzaamheid bevorderen:

Een ander belangrijk aspect van het stellen van vragen, is het aanmoedigen van zelfredzaamheid bij kinderen. In plaats van meteen een antwoord te geven wanneer ze met een vraag worden geconfronteerd, kunnen ouders en leerkrachten kinderen uitdagen om zelf na te denken en creatieve oplossingen te bedenken. Dit draagt bij aan hun zelfvertrouwen, probleemoplossende vaardigheden en onafhankelijk denken.

Hier zijn enkele manieren om zelfredzaamheid te bevorderen:

 • Wacht even: Geef kinderen de kans om na te denken voordat je hen een antwoord geeft. Het kan enkele seconden duren voordat ze een reactie formuleren, maar dit helpt hen om zelf na te denken.
 • Moedig aan tot zelfoplossing: Als een kind een vraag stelt zoals "Hoe kunnen we dit probleem oplossen?", kun je reageren met: "Wat denk jij dat een goede oplossing zou kunnen zijn?" Hierdoor worden ze actief betrokken bij het bedenken van ideeën.
 • Positieve bekrachtiging: Beloon inspanning en creativiteit in plaats van alleen correcte antwoorden. Zelfs als een voorgestelde oplossing niet helemaal juist is, kun je waardering tonen voor het proberen.
 • Aanmoedigen om vragen te stellen: Stimuleer kinderen om zelf vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Dit moedigt hun zelfontdekking en leergierigheid aan.

Door zelfredzaamheid te bevorderen, leren kinderen onafhankelijk denken en oplossingsgericht te zijn, wat hen helpt bij tal van activiteiten en uitdagingen in het leven. Bovendien geeft het hen het gevoel dat hun gedachten en ideeën waardevol zijn, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Vragen stellen en rekenen.

Het activeren van rekenvaardigheden tijdens het voorlezen is een uitstekende manier om leren leuk en boeiend te maken voor kinderen. Hier zijn enkele tips om vragen te stellen die gericht zijn op rekenen en wiskunde tijdens het voorlezen:

1. Vragen over tellen:

 • "Hoeveel appels zie je op deze pagina?"
 • "Kun je alle rode auto's op deze tekening tellen?"
 • "Als er 3 vrienden in het verhaal zijn en er komt er nog 1 bij, hoeveel vrienden zijn er dan in totaal?"

2. Vragen over vormen:

 • "Welke vorm heeft het dak van dat huis?"
 • "Zie je een vierkant in deze afbeelding?"
 • "Kun je de cirkels aanwijzen op deze bladzijde?"

 3. Tijd gerelateerde vragen:

 • "Hoe laat is het op de klok op deze pagina?"
 • "Hoe laat denk je dat het is in het verhaal?"
 • "Hoeveel dagen denk je dat de avonturiers in het boek op hun reis zijn geweest?"

Door dergelijke vragen te stellen terwijl je voorleest, maak je het verhaal interactiever en leerzamer. Kinderen zullen niet alleen genieten van het verhaal, maar ook hun rekenvaardigheden en visuele waarneming ontwikkelen. Het stimuleren van wiskunde tijdens het voorlezen draagt bij aan een breder begrip van de wereld om hen heen.

Dus, terwijl je vragen stelt tijdens het voorlezen, houd in gedachten dat het niet alleen gaat om de antwoorden, maar ook om het stimuleren van de denkprocessen van kinderen en het helpen bij hun ontwikkeling van zelfredzaamheid.

Rekenen in het Dagelijks Leven:

Wist je dat vragen stellen tijdens dagelijkse activiteiten zoals koken, boodschappen doen, tafel dekken en inpakken van de koffer ook perfecte kansen bieden om rekenvaardigheden te bevorderen? Het toepassen van wiskunde in het dagelijks leven kan leuk en leerzaam zijn. Hier zijn enkele manieren waarop je dit kunt doen:

Koken:

 • Laat kinderen helpen bij het meten van ingrediënten, bijvoorbeeld door te vragen
 • hoeveel kopjes bloem er nodig zijn voor een recept. Dit versterkt meet- en rekencapaciteiten.
  Boodschappen doen:
 • Betrek kinderen bij het vergelijken van prijzen en het berekenen van de totale kosten.
 • Je kunt vragen stellen als: "Welk product is goedkoper per kilogram?" of "Hoeveel gaan deze items samen kosten?"
  Tafel dekken:
 • Terwijl je de tafel dekt, kun je kinderen vragen om het juiste aantal borden, glazen, en
 • bestek te tellen voor het aantal mensen aan tafel. Dit helpt bij het begrijpen van concepten als optellen en groeperen.
  Inpakken van de koffer:
 • Voor een vakantie kun je kinderen vragen stellen over hoeveel kledingstukken ze nodig
 • hebben voor de duur van de reis en hoeveel items ze in de koffer moeten inpakken.

Het integreren van rekenkundige vragen in dagelijkse activiteiten maakt leren plezierig en relevant voor kinderen. Het laat zien dat rekenen niet beperkt is tot het klaslokaal, maar een nuttig gereedschap is in het echte leven. Dit soort praktische toepassingen van rekenen helpt kinderen om te begrijpen waarom rekenen belangrijk is en hoe het hen kan helpen bij het oplossen van dagelijkse problemen.

Kortom, door rekenen te integreren in alledaagse situaties, kunnen ouders de rekenkundige vaardigheden van kinderen versterken en hun interesse in dit vakgebied stimuleren, terwijl ze tegelijkertijd samen plezier beleven aan dagelijkse activiteiten.

Reacties