rekenangst
Brenda Houweling
08/06/2023
3 min
0

Omgaan met rekenangst bij kinderen: Het doorbreken van de vicieuze cirkel.

08/06/2023
3 min
0

Rekenangst is een veelvoorkomend probleem bij kinderen die moeite hebben met rekenen. Het kan leiden tot gevoelens van angst, niet alleen tijdens het maken van rekensommen, maar ook in het dagelijks leven. Op volwassenleeftijd hebben zij daar vaak nog steeds last van.

 Rekenangst is de angst of spanning die je ervaart wanneer je met rekenen geconfronteerd wordt. Rekenangst wordt ook wel wiskunde angst of rekenfobie genoemd.

 Kinderen met rekenangst vermijden vaak situaties waarbij rekenen nodig is, zoals het betalen van boodschappen, spelletjes met getallen, tijdsgebonden afspraken en koken. Deze vermijdingsreacties kunnen een gevoel van onbekwaamheid en domheid versterken, waardoor ze vast komen te zitten in een vicieuze cirkel. In deze blogpost bespreken we hoe we rekenangst bij kinderen kunnen aanpakken en doorbreken, en hoe rekenangst bij kleuters voorkomen kan worden.

Het belang van het begrijpen van rekenangst:

Rekenangst heeft een negatieve invloed op het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Het is daarom belangrijk om als ouders, leerkrachten en begeleiders rekenangst serieus te nemen en te begrijpen. Door rekenangst te herkennen en te erkennen, kunnen we kinderen de juiste ondersteuning bieden om deze angst te overwinnen. Er zijn 3 oorzaken van rekenangst: stress, falen en vooroordelen.

*Stress, situaties waarbij het kind onder druk staat, zoals toetsen of huiswerk.

*Falen, onaangename ervaringen met rekenen, bijvoorbeeld slechte cijfers of een fout gemaakt hebben in de klas. Steeds in een verlengd instructiegroepje moeten werken of werken in "het makkelijke boekje" kan een kind een faalgevoel geven.

*Vooroordelen; rekenen is geen aangeboren vaardigheid. Je geslacht en afkomst bepalen niet of je goed bent in rekenen. Natuurlijk kan het in de familie voorkomen, maar dat betekent niet dat je niet leerbaar bent in rekenen. Vooral meisjes zijn beïnvloedbaar als zij horen dat hun moeder ook altijd moeite had met rekenen. Maar ook jongens kunnen hier last van hebben.

Het is dus niet helpend voor uw kind als je zegt: "Geef niet hoor, ik heb ook altijd al moeite met rekenen gehad."

Rekenangst voorkomen bij kleuters:

In ons gratis e-book hebben we gesproken over het belang van vroegtijdige interventie bij kleuters. We hebben benadrukt hoe het aanbieden van een positieve en speelse leeromgeving, het gebruik van concrete materialen en het stimuleren van onderzoekend leren kunnen bijdragen aan het opbouwen van een sterke rekenbasis en het voorkomen van rekenangst op latere leeftijd.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel:

Om rekenangst te doorbreken, is het essentieel om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin kinderen gevangen zitten. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

 -Creëer een veilige en ondersteunende leeromgeving:

Zorg voor een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen om fouten te maken en vragen te stellen. Moedig positieve en constructieve feedback aan en benadruk de vooruitgang in plaats van alleen het eindresultaat.

-Identificeer en begrijp de oorzaken van rekenangst:

Probeer te achterhalen waar de rekenangst vandaan komt. Heeft het te maken met eerdere negatieve ervaringen, faalangst of onzekerheid? Door de oorzaken te begrijpen, kunnen gerichte interventies worden toegepast.

-Gebruik realistische en relevante contexten:

Maak gebruik van concrete en praktische voorbeelden om rekenen te verbinden met het dagelijks leven van het kind. Dit kan helpen om de abstracte concepten tastbaarder en betekenisvoller te maken.

-Bouw een solide basis:

Zorg ervoor dat het kind een sterke basis heeft in basisrekenvaardigheden. Besteed extra aandacht aan het opbouwen van begrip en het ontwikkelen van strategieën die het kind zelfvertrouwen geven bij het oplossen van rekensommen. Gebruik strategieën die altijd toepasbaar zijn.

-Differentieer het onderwijs:

Pas het onderwijs aan op de individuele behoeften en leerstijlen van het kind. Bied verschillende benaderingen, materialen aan om tegemoet te komen aan diversiteit in rekenvaardigheden.

Bevorder een groeimindset:

Moedig een positieve mindset aan, waarbij fouten en uitdagingen worden gezien als kansen om te leren en te groeien. Stimuleer het kind om door te zetten en vertrouwen te hebben in zijn of haar capaciteiten.

Betrek ouders en verzorgers:

Werk samen met ouders en verzorgers om de ondersteuning thuis voort te zetten. Geef hen informatie en tips om hun kind te helpen bij het overwinnen van rekenangst.

Conclusie:

Rekenangst kan een belemmering vormen voor het succes en welzijn van een kind. Het is belangrijk om rekenangst serieus te nemen en actie te ondernemen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Door een veilige en ondersteunende leeromgeving te creëren, de oorzaken te begrijpen, relevante contexten te gebruiken, een solide basis op te bouwen, gedifferentieerd onderwijs te bieden, een groeimindset te bevorderen en ouders te betrekken, kunnen we kinderen helpen om rekenangst te overwinnen en hun rekenvaardigheden te ontwikkelen. Voor meer informatie over het voorkomen van rekenangst bij kleuters, verwijzen we graag naar ons e-book.

Reacties