cijfers krijten
Brenda Houweling
08/06/2023
1 min
0

Maak rekenen relevant: Tips voor Ouders

08/06/2023
1 min
0

Rekenen kan soms als een uitdagend en droog onderwerp worden ervaren, zowel door kinderen als ouders. Maar laten we niet vergeten dat rekenen ook leuk en boeiend kan zijn! Als ouders willen we ervoor zorgen dat onze kinderen een positieve houding ten opzichte van rekenen ontwikkelen en gemotiveerd blijven om te leren. In deze blog delen we enkele tips om rekenen leuk en interessant te houden voor jouw kinderen.

Leg uit waarom rekenen relevant is:

Rekenen is een essentiële vaardigheid die direct verbonden is met het dagelijks leven van je kind. Door rekenvaardigheden te ontwikkelen, kunnen kinderen beter omgaan met alledaagse situaties en worden ze voorbereid op de toekomst. Hieronder zijn enkele voorbeelden van hoe rekenen wordt toegepast in het dagelijks leven.

Geld tellen:

Rekenvaardigheden zijn cruciaal bij het omgaan met geld. Kinderen leren de waarde van munten en bankbiljetten, het optellen en aftrekken van geldbedragen en het maken van eenvoudige financiële planningen. Dit helpt hen om financiële zelfstandigheid te ontwikkelen en verstandige uitgavenkeuzes te maken.

Boodschappen doen (met cash geld): Rekenen is belangrijk bij het doen van boodschappen. Kinderen kunnen leren hoe ze prijzen moeten vergelijken, hoeveelheden moeten inschatten, geld moeten tellen en wisselgeld moeten berekenen. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van financieel bewustzijn en het nemen van verantwoorde beslissingen.

Koken:

Rekenen speelt een rol bij het meten en wegen van ingrediënten. De begrippen gewicht en inhoud worden zo tastbaar.  En later het omrekenen van recepten en het begrijpen van kooktijden. Kinderen kunnen experimenteren met eenvoudige rekenkundige concepten, zoals het verdubbelen of halveren van een recept, waardoor ze hun inzicht in getallen vergroten.

Meten:

Bij dagelijkse activiteiten zoals het timen van spelletjes, het meten van lengtes of het inschatten van hoeveelheden, spelen rekenvaardigheden een rol. Kinderen kunnen experimenteren met het vergelijken van maten, het schatten van afstanden en het begrijpen van meeteenheden, wat hun ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen bevordert.

Het begrijpen van het belang van rekenen in deze contexten helpt ouders om de relevantie ervan aan hun kinderen over te brengen. Door rekenen te koppelen aan concrete situaties in het dagelijks leven, begrijpen kinderen waarom het leren van rekenvaardigheden waardevol is en hoe het hen kan helpen in verschillende situaties.

Conclusie:

Rekenen is meer dan alleen het oplossen van sommen op papier. Het is een vaardigheid die kinderen helpt om actief deel te nemen aan het dagelijks leven en hen voorbereidt op toekomstig succes. Door de relevantie van rekenen te benadrukken en het te verbinden met concrete situaties in het dagelijks leven, kunnen ouders het leuk en boeiend houden voor hun kinderen. Dus laat rekenen een avontuur zijn, vol speelse activiteiten en ontdekkingen, zodat jouw kinderen met plezier en enthousiasme kunnen blijven groeien in hun rekenvaardigheden.

Reacties